Lediga bostäder


 

Här hittar du bostäder som följer vår bostadskö.

Lediga bostäder utan besittningsskydd


 

Arbetet med en ny detaljplan för området kring Rödesund pågår varför det är en överhängande risk att lägenheterna på fastigheten Pilen kommer att rivas och nyttjas för annan typ av bostäder. Detta medför att hyresavtalen för dessa lägenheter är villkorat med att avstå från besittningsskydd samt att hyresnämnden godkänner densamma innan lägenheten kan tillträdas. Du som hyresgäst och vi som fastighetsägare har 3 månaders uppsägningstid av dessa hyresavtal men information om planerad rivning av fastighet kommer att kunna ges tidigare än 3 månader. Här räknas inte köpoäng utan den som först visar intresse och uppfyller våra riktlinjer. Lägenheterna tillsätts löpande.