Överenskommelse om årlig hyresjustering

Förändrat hyresuttag från 1 mars 2024

Efter ett flertal förhandlingstillfällen under slutet av 2023 och början av 2024 har nu AB Karlsborgsbostäder och Hyresgästföreningen träffat en överenskommelse om hyresjusteringar för 2024 och 2025. I förhandlingen har parterna vägt in såväl de allmänna kostnadsökningarna som lokala förutsättningar och hyresgästernas intresse av en stabil och förutsebar hyresutveckling.

Överenskommelsen innebär att årshyran för bolagets hyreslägenheter höjs med 65 kr/kvm/år från och med 1 mars 2024. Undantag görs för lägenheter på fastigheten Rondellen i Mölltorp, med adress Karlsborgsvägen 1-3, där höjningen istället blir 16 kr/kvm/år.

Vidare tillämpas en högstanivå som innebär att inga hyror höjs mer än 500 kr/månad oavsett hur stor lägenheten är. Det innebär att om din lägenhet är 93 kvm eller större blir höjningen 500 kr/månad.

Hyran för parkeringsplatser, carportar och garage höjs med 10 kr/månad

Från och med 1 mars 2025 höjs årshyran för bolagets hyreslägenheter med 62 kr/kvm/år. Även då tillämpas en högstanivå som innebär att inga hyror höjs mer än 500 kr/månad oavsett hur stor lägenheten är. Undantag görs för lägenheter på fastigheten Rondellen i Mölltorp, med adress Karlsborgsvägen 1-3, där höjningen istället blir 16 kr/kvm/år.

Räkneexempel månadshyra 2024

Lägenhet om 30 kvm: 65 kr x 30 kvm = 1 950 kr/12 = 162,50 kr höjning/månad

Lägenhet om 70 kvm: 65 kr x 70 kvm = 4 550 kr/12 = 379 kr höjning/månad

Lägenhet om 100 kvm: eftersom lägenheten är större än 93 kvm tillämpas högstanivån och höjningen blir 500 kr/månad.

AB Karlsborgsbostäders reflektioner kring hyresjusteringen

De senaste åren har präglats av kraftiga kostnadsökningar och hög inflation för byggvaror, energi och andra kostnader kopplade till fastighetsförvaltning. Dessutom har räntekostnaderna ökat avsevärt. Hyresintäkter är bolagets enda inkomst. I detta läge är det oundvikligt med hyreshöjningar trots kostnadseffektiviseringar och andra besparingar såsom visst minskat underhåll. 

Bolaget har det senaste året haft kostnadsökningar närmare 15% och dessa kommer fortsätta även under 2024. De nu överenskomna hyresjusteringarna innebär att bolaget måste hantera merparten av kostnadsökningarna på egen hand och endast överföra en del av dessa på hyresgästerna genom förändrade hyresnivåer. Överenskommelsen spänner över två år. Det ger bolaget såväl som hyresgästerna en längre förutsägbarhet om hyrorna och större möjlighet att planera sin ekonomi för perioden.