Förändrat hyresuttag fr.o.m. 1 mars 2022

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen

Karlsborgsbostäder har i förhandling med Hyresgästföreningen Region Bohus-Älvsborgs Skaraborg överenskommit om förändrade hyror fr.o.m. 1 mars 2022.

Överenskommelsen innebär att lägenhetshyror höjs med i snitt 1,9%. Hyror för garage och p-platser är oförändrade. Listan för standardhöjande åtgärder i lägenhet justeras för att anpassa priserna efter Region Bohus-Älvsborgs Skaraborgs regionala tillvalslista.