HUSKURAGE

Vi har antagit Huskurages policy som handlar om att motverka våld i nära relationer. Det är otroligt viktigt att känna sig trygg i den egna bostaden. Alla gör inte det och det vill vi vara med att påverka. Med hjälp av Huskurage kan vi motverka våld i nära relationer.

Du ska inte stå ensam, en grannsamverkan mot våld i hemmet ger trygghet och kan stoppa pågående våld, att du bryr dig kan till och med vara livsavgörande för din granne. Karlsborgsbostäder har därför antagit policyn Huskurage som ska hjälpa grannar att agera och förhindra våld i nära relationer. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet inom fastighetsbeståndet.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavaren på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn, kontakta Socialförvaltningen Karlsborgs kommun och gör en orosanmälan (du kan vara anonym). På kontorstid ring 0505-170 00. På kvällar och helger ring 0500 – 49 74 21 eller 0500 – 49 74 22.

Nedan finns tips på hur du kan agera vid misstanke och oro om våld i närmiljön:

 1. Knacka på hos grannen
  Du behöver inte stå kvar, det kan räcka att knacka för att stoppa pågående våld
 2. Vid behov – hämta hjälp av andra
  Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet
 3. Ring Trygghetsjouren – tfn 031 – 80 14 50
  Karlsborgsbostäder har ingått ett samarbete med Securitas med en så kallad Trygghetsjour, denna kan kontaktas dygnet runt.
 4. Ring Polisen 112
  Kontakta alltid polisen i första hand vid hotfulla och akuta situationer

 

 

Läs mer www.huskurage.se

 

 

KOM IHÅG ATT INGEN KAN GÖRA ALLT –
MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!

 

 

 

 

LADDA NED POLICY