Har det blivit dags att flytta?

Ska du flytta?

Har det blivit dags för dig att flytta till större eller mindre? Har familjen utökats eller är det dags att gå vidare mot nya äventyr?

När du flyttar från Karlsborgsbostäder har du 3 månaders uppsägningstid. Viktigt och veta är att vi räknar 3 hela kalendermånader, med det menas att det inte spelar någon roll när i månaden du säger upp din lägenhet, det är nästkommande månad som blir första uppsägningsmånaden. Om uppsägning sker på grund av dödsbo har man rätt till 1 månads uppsägningstid. Under menyvalet "information" kan du ladda ned en pdf med information som är viktig att tänka på, det går även bra att klicka på länken nedan.

Checklista vid utflyttning Till dig som flyttar

Uppsägning

Vill du säga upp din lägenhet måste du göra det skriftligen, antingen på baksidan av ditt hyresavtal eller på särskild blankett som du hittar under menyvalet ”information”.  I samband med uppsägning av lägenhet bokas en tid för förbesiktning av lägenheten. Förbesiktningen innebär att vi gör en bedömning av lägenhetens skick, detta för att kunna planera och beställa eventuellt lägenhetsunderhåll i god tid.

 

Dödsbo och uppsägning

När en hyresgäst dör måste lägenheten sägas upp av närmast anhörig eller kontaktperson. Den här proceduren kallas uppsägning av dödsbo. Vid en sådan uppsägning kräver vi ett dödsfallsintyg där dödsbodelägarna finns registrerade. Intyg kan beställas från Skatteverket. Uppsägningstiden vid dödsfall är 1 månad (hel kalendermånad).

  

Visning av lägenheten

Efter det att din lägenhet har blivit förbesiktad lägger vi ut den på vår hemsida och alla som vill och står i vår kö kan göra en intresseanmälan på den. Efter fyra till sju dagar får de 6 sökande med högst köpoäng erbjudande om att få titta på din lägenhet. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid som passar för lägenhetsvisning. Om vi inte skriver kontrakt med någon av dessa 6 personer, kommer vi skicka ut visningsinformation till de nästkommande personerna som gjort intresseanmälan. I samband med detta kontaktar vi även dig som bor i lägenheten och meddelar att det blir en ny visningsperiod.

 

Slutbesiktning

Den uppsagda lägenheten skall städas och slutbesiktigas innan du kan lämna den. Du bokar själv tid för slutbesiktning som skall ske i slutet av kontraktstiden. Checklista för flyttstädning finns under menyvalet ”information” samt i lägenhetspärmen. Vid slutbesiktningen går man igenom lägenhetens skick och eventuella skador jämförs med föregående besiktningsprotokoll. Upptäcks något som anses som onormalt slitage kan du som hyresgäst bli debiterad för detta. Vi ser helst att du som utflyttande hyresgäst medverkar vid besiktningen

 

När hyrestiden har löpt ut skall du senast påföljande dag kl. 12:00 lämna lägenheten för att hålla den tillgänglig för den som skall tillträda. Om lägenheten vid denna tidpunkt, kl. 12:00, inte godkänts vid slutbesiktningen kommer du som utflyttande hyresgäst att debiteras för de extra kostnaderna som detta innebär. Samma gäller om det krävs ombesiktning på grund av ej godkänd besiktning.

 

I samband med slutbesiktningen lämnas nycklarna in, även eventuella förrådsnycklar, tvättlås, tvättlåsnycklar och taggar. Får vi inte in alla nycklar debiteras du för ett cylinderbyte. Innan du lämnar in nycklarna ska lägenheten vara tömd, städad och slutbesiktigad. Kom ihåg att även tömma förråd som tillhör lägenheten.