Ändrade rutiner p.g.a. Coronavirus

2020-03-16

För att minimera risken för smittspridning kommer vi utföra invändig fastighetsservice med mycket reducerad styrka tills vidare. Det innebär att vi endast kommer att utföra akuta åtgärder i samråd med dig som hyresgäst. Ej akuta åtgärder kommer skjutas på framtiden. 

Vi vill understryka att du som hyresgäst måste höra av dig om du har ett planerat besök i lägenhet av oss eller någon entreprenör om du har förkylningssymtom. Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att förhindra smittspridning i samhället. Vi förstärker våra rutiner genom att ringa före varje lägenhetsbesök. Vi följer GDPR:s riktlinjer och sparar ingen information om eventuella sjukdomstillstånd.

Kundtjänstärenden sker endast via telefonsamtal eller mejl.

Vi ber om er förståelse för våra åtgärder att minska smittspridningen. Våra riktlinjer kan återigen ändras med kort varsel.


Se alla nyheter |