Tidsplanen förskjuts

2014-09-17

Då det blivit fel vid utsättningen av huset så kommer tidsplanen att förskjutas ungefär två veckor. Under vecka 39 kommer kompletteringspålning att genomföras. För att hämta hem den förlorade tiden kommer en del markarbeten utföras kvällstid och eventuellt någon helg, under dessa tider kommer man prioritera arbeten som inte bullrar så mycket.
Vi beklagar detta men det ligger utanför vår kontroll och kommer inte att drabba byggnationen ekonomiskt.


Se alla nyheter |