Ett Rödesund i förvandling


Ett Rödesund i förvandling

2021-06-04

Nu planeras för ett nytt torg med koppling till vattnet. Här vill vi skapa 70-80 attraktiva bostäder och en plats där människor vill mötas. 

Karlsborgsbostäder är en part i arbetet med en ny detaljplan för Rödesund. Detaljplansarbetet pågår och beräknas komma ut på samråd under hösten 2021.  


Se alla nyheter |