Avtal med entreprenör är nu tecknat för Solviken


Avtal med entreprenör är nu tecknat för Solviken

2020-09-11

AB Karlsborgsbostäder har nu skrivit avtal med en entreprenör och bygget kommer att påbörjas under september månad. Vi hade förhoppningar om en etappindelad inflyttning men så blir det inte. Alla lägenheter kommer att var klara i slutet av december 2021.

 Området kommer med största sannolikhet att bli ett Trygghetsboende vilket betyder att det kommer att finnas en gemensamhetslokal i området och att i samarbete med kommunen kommer någon person att finnas tillgänglig i stort sett varje dag. Riktigt hur det här blir utformat återstår att besluta.

 Vi kommer att fastställa hyrorna under hösten och har en förhoppning om att kunna börja teckna hyresavtal under våren 2021.

 Se alla nyheter | Se alla inlägg om Nybyggnation Solviken